0906 24 9699

138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Mặt bằng căn hộ

Bấm chọn để xem mặt bằng căn hộ dự án Grandeur Palace - Giảng Võ

 • Tầng 20
 • Tầng 19
 • Tầng
  5-12A

Căn hộ Duplex - Tầng 2

 • Tầng 20
 • Tầng 19
 • Tầng
  5-12A

Căn hộ Duplex - Tầng 1

 • Tầng 20
 • Tầng 19
 • Tầng
  5-12A

Căn hộ Premium